Cellulosaisolering närbild

Ekocell sprutisolering av lösull är tillverkat av naturfibermaterialet cellulosa. Cellulosa är det material som växternas cellväggar är uppbyggda av och är den vanligaste organiska substansen i naturen.

Trästammar med dess grenar består till 50 % av cellulosa medans vanlig bomull nästan är ren cellulosa.

Cellulosan har idag en väldigt bred användning i vårt samhälle, där ett stort användningsområde är tillverkning av papper. Cellulosan används som råmaterial vid framställning av pappret som sedan sedermera används för att producera dagstidningar, oftast kallat för tabloidtidningar.

De dagstidningar som inte säljs och distribueras vidare utan blir kvar i fabrikerna blir till spill. Det är där ekocell kommer in i bilden och tar tillvara på denna resurs.

Sprutisolering från återvunnet tidningspapper

Ekocell sprutisolering av cellulosa är framställt och tillverkat av ocirkulerat tidningspapper direkt från tryckerierna där producenterna måste ta tillvara på sådant papper som annars inte används.

Så vanligt blandat returpapper går inte att använda utan det är bara oanvända dagstidningspapper. Återvinningen ger en positiv effekt av en miljövänlig isolering som är bättre för vår miljö.

Ekocells cellulosaisolering är billigt att framställa och producera. Isoleringen behandlas mot framförallt brand men även röta och mögel. Tillverkningen sker i Sverige.