Att isolera golv och golvbjälklag är en väldigt bra investering för att spara energi och för att få varma och sköna golv.

Kalla och dragiga golv är vanligt i äldre hus och ett välisolerat golv sparar inte bara energi utan ökar även komforten i huset. Inomhusklimatet blir varmare på vintern och behagligt svalt på sommaren.

Cellulosaisolering rekommenderas också ur astma- och allergisynpunkt eftersom cellulosan är ett organisk och naturligt grundämne.

När du ska isolera golv är cellulosaisolering med lösull ett av de bästa alternativen. Anledningen är att med cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper kan du bygga diffusionsöppet.

När du isolerar golv i så kallad torpargrund, krypgrund eller golvbjälklag mellan två våningar, så finns det många fördelar med att använda lösullsisolering, eftersom lösullen är effektiv att isolera med.

Några andra fördelarna är att det går snabbt att isolera och det är miljövänligt. Kombinationen gör att det blir ekonomiskt att isolera med lösull av cellulosa. När man isolerar golv är det vanligt att man byter ut den gamla isoleringen i bjälklaget, speciellt om den består av sand, spån, kolstybb eller gammal torv.

Eftersom cellulosaisoleringens utfyllnadsförmåga är så pass bra, är entreprenören oftast oberoende av regelavståndet, vilket gör lösullsisolering i golvbjälklag till ett av det bästa alternativet.

Hur går golvisoleringen till?

Först tar entreprenören bort den det gamla isoleringsmaterialet och transporterar bort resterna. Det sker oftast genom att man suger ut den gamla isoleringen. När det gamla isoleringsmaterialet är borta är det viktigt att gå igenom det befintliga golvet och säkerställa så att både golvbjälkar och övriga delar av golvet är friskt, torrt och tätt.

När förarbetet är klart och konvektionsduken är på plats sprutas cellulosaisoleringen in i varje litet skrymsle av konstruktionen på golvet för att få bästa möjliga isolering.

Det går lika bra att isolera golv med lösull i ett bottenbjälklag eller mellanbjälklag eftersom entreprenören kan spruta in isoleringen ovanifrån om bjälklaget är öppet eller om det behövs, spruta in lösullen underifrån om golvet redan ligger på plats.

Isolera golv och krypgrund underifrån

När man isolerar golv i en krypgrund måste man vara extra noggrann och försiktig eftersom golvet i en krypgrund normalt är mer utsatt för fukt och temperaturväxlingar. I äldre hus är det inte ovanligt att det gamla isoleringsmaterialet har sjunkit ihop och skadats av fukt och mögel vilket ger sämre isolerande egenskaper.

Precis som tidigare beskrivet behövs det gamla isoleringsmaterialet sugas bort. När det är gjort och det gamla materialet är borta måste entreprenören gå igenom hela krypgrunden så att golvet är friskt och torrt innan förarbetet påbörjas.

Om det ligger organiskt material kvarlämnat på marken, som t.ex. gammalt trävirke, papper och kartong måste detta tas bort eftersom det riskerar att angripas av mögel eller röta som sedan kan sprida sig till bjälklaget och vidare upp i huset.

När krypgrunden är säkrad från fukt och gammalt överblivet byggvirke monteras en lufttät konvektionsduk. När duken är monterad kan entreprenören blåsa in lösullen av cellulosa i golvet. Är avståndet mellan mark och golvbjälklag tillräckligt högt kan oftast arbetet utföras utan att entreprenören behöver göra ingrepp på golvet i husets inomhusdel.

När golvet är färdigisolerat så ger det isolerade golvet en mycket bättre ekonomi och en betydligt högre komfort för boende i huset.

 

Varmt och isolerat golv
Några punkter att tänka på innan du isolerar golvet

Om det skulle behövas finns det oftast en möjlighet förbättra tjockleken på isoleringen genom att fördjupa golvbjälklaget. Detta måste i så fall utföras innan konvektionsduken monteras.

Innan du sätter igång och isolerar golvbjälklaget är det viktigt att du undersöker hur bra dräneringen runt din husgrunden är.

Alla åtgärder som kan förhindra framtida fuktproblem är värda att se över.

Passa därför på att kontrollera så att hängrännor och stuprör fungerar samt att regnvattnet avleds från yttertaket bort från husgrunden på bästa möjliga sätt.