Att isolera en vägg med lösullsisolering kan göras både vid renovering av äldre hus och vid nybyggnation. Det viktigaste vid isolering av väggar är att se till att den entreprenör man anlitar följer lösullsentreprenörernas branschregler för hur man ska isolera med lösull.

Anledningen till att vi överhuvudtaget isolerar våra hus är att varje husägare, stor som liten vill minimera och minska energibehovet vid uppvärmning av fastigheten under höst och vinterhalvåret.

Naturligtvis vill man som husägare även att isoleringen även ska fungera omvänt på sommaren så att isoleringen stänger ute värmen.

Isolera vägg med ångtät plastfolie en riskkonstruktion?

Mineralull har varit det dominerande isoleringsmaterialet sedan början på 1960-talet, men nackdelen med mineralull är att den saknar hygroskopiska egenskaper dvs. förmågan att ta upp och avge fukt i ångfas.

Vilket innebär att den typen av isolering måste förses med en diffusionsspärr dvs. ett ångtätt skikt som förhindrar vattenånga som bildas i inomhusluften att komma in i isoleringen. Diffusionsspärren utgörs av en 0,2 millimeters plastfolie som placeras på den varma sidan av isoleringen vilket är på insidan.

Problemet som diskuterats under årens lopp med den typen av isoleringskonstruktion är att fukt måste ta vägen någonstans och avsaknaden av mineralullens hygroskopiska egenskaper i kombination med en diffusionsspärr av plastfolie, är det verkligen bra för husets konstruktion och för vår inomhusmiljö?

Till detta ska tilläggas att man aldrig byggde med den typen av material före mitten av 1950-talet.

Isolera vägg med cellulosaisolering

Cellulosaisolering är ett organiskt material dvs. naturmaterial som blir allt vanligare som isoleringsmaterial när man isolerar väggar. Att isolera väggar med cellulosaisolering ger inte bara ett miljövänligt val som är bra både för huset och för de boendes bästa utan även för en rationell byggprocess.

Anledningen till cellulosaisoleringens frammarsch är att dess egenskaper förenar fördelarna både hos de gamla kutterspånets hygroskopiska egenskaper och med mineralullens isoleringsförmåga.

Hus har byggts i årtusenden utan ångtäta skikt, så fördelen med lösullsisolering av cellulosa är att det är möjligt att undvika användningen av ångtäta skikt med plastfolie i byggnadskonstruktionen. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan vindtätt och ångtätt.

Att isolera vindtätt är inte densamma som att isolera ångtätt. Med ett ångtätt skikt av plastfolie ökar risken för att man binder kvar fukt i byggkonstruktionen och fastigheten, vilket ökar risken för fuktproblem, mögel och bakterier.

Medan ett vindtätt skikt som är diffusionsöppet kan andas så att fukten kan fördelas ut med hjälp av cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper och ledas ut genom fastigheten.

Lösullsisolering av nya väggar

Idag bygger man ofta ytterväggar med en liggande glespanel på insidan av väggreglarna vilket också är en bra lösning även när ytterväggarna ska lösullsisoleras. Fördelen med denna typ av konstruktion är att lösullsentreprenören har möjlighet att både känna och se utfyllnadsgraden vid lösullsisoleringen.

En annan fördel är att dragningen av elen i väggarna enkelt kan ske utan borrning eller håltagning av det vindtäta skiktet.

När man utför lösullsisolering av nya väggar så bör konstruktionen byggas så att isoleringen sprutas in i facken mellan väggreglarna, (därav namnet sprutisolering som en del även kallar lösullsisolering för).

Utvändigt sätts ett vindskydd av t.ex. träfiberskiva eller gips och invändig sätter man en luftspärr med en lufttät duk, en sk. konvektionsduk. Konvektionsduken fungerar som en ångbroms som är diffusionsöppen så att man inte binder kvar fukt i konstruktionen och fastigheten.

Värt att känna till är att det inte finns någon risk att isoleringen sjunker i väggar som isoleras med minst 45 kg/m3. Lösullsisolering av cellulosa kan sprutas på plats i både gamla och nya konstruktioner i en fastighet. Lösullsisoleringen används idag för isolering av vind, snedtak, väggar, bjälklag och golv.

Fördelar med cellulosaisolering i väggar:

• Lägre energiförbrukning
• En isolering fri från skarvar (minimerar konvektion)
• Mycket bra ljudisoleringsförmåga
• Bättre inomhusklimat med diffusionsöppen konstruktion
• Miljövänligare och sundare hus
• Minimalt med spill av isolering
• Kortare byggtid