Cellulosaisolering tillverkas av returpapper

Isolera för att din fastighet ska vara brandsäker och trygg

Brandsäker isolering vad är det? Till att börja med är brandvarnare och brandsläckare både en självklarhet och en enkel försäkring för att kunna ge ett bra brandskydd vid brand.

Men det många inte känner till är att man med rätt isolering i golv, väggar och tak kan minska brandfaran och bidra till en bättre brandsäkerhet och trygghet i sitt hus.

Dagens sprutbara cellulosaisolering har många fördelar. Förutom energibesparingen är det en brandsäkrare isolering. Brandskyddet uppnås genom att man behandlar isoleringen med borsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt inte kan brinna.

Så vad det egentligen handlar om när det gäller brandsäkerhet är att ge värdefull extra tid för de människor som bor i fastigheten att komma ut vid en brand och för att brandmännen ska hinna släcka branden.

Konstruktioner isolerade med ekocell cellulosaisolering ger ett högre brandmotstånd som förhoppningsvis kan ge den lilla extra tid och brandskydd som behövs vid en brand.

Cellulosaisolering sedan 1800-talet

Det finns fler aspekter att titta på än brandsäkerheten när det gäller cellulosaisolering och det är miljö och att det är en gammal beprövad uppfinning som går tillbaka i tiden till slutet på 1800-talet.

Man använde då som nu sönderrivet tidningspapper även om dagens cellulosaisolering är en betydligt mer utvecklad produkt som är mer miljövänlig och kräver mindre energi att producera än mineralull.

Brandsäker isolering med returpapper som efter processen blir till cellulosaisolering

Isolering som tål röta och mögel

Isolering av cellulosa tål både röta och mögel. Isoleringen är hygroskopisk vilket innebär att den kan suga till sig fukt men också avge samma fukt igen så att den dunstar bort.

Därför är cellulosaisolering ett perfekt alternativ vid isolering av vinden. Cellulosaisolering består av cellulosafiber med hög densitet och lufttäthet för isolering i golv, snedtak, vindsbjälklag och väggar.

Fördelar

Röta och fukt

Cellulosaisoleringen är behandlade med borsalter som gör att den suger åt sig fukt, finfördelar det i materialet och sedan avdunstar. På så sätt tål isoleringen både röta och mögelsporer.

Brandsäker

Borsalter i cellulosaisoleringen gör att materialet blir fuktigt när det värms upp och på så sätt brinner inte materialet lika lätt. Inte ens när man utsätter cellulosaisoleringen för extrem värme med svetslåga så börjar isoleringen brinna.